diumenge, 10 de febrer de 2008

Introducció

Des de Videoblocaires catalans pretenem fer un recull dels vlocaires que tinguin algun tipus de relació amb els països catalans. La relació és de les persones amb la terra, no té perquè ser la llengua dels seus projectes. Per posar dos exemples podria ser una persona que hi ha nascut o que hi ha viscut.
[SP] Desde Videoblocaires catalans pretendemos hacer una recopilación de los videoblogueros que tengan algún tipo de relación con los países catalanes. La relación es de las personas con la tierra, no tiene porque ser la lengua de sus proyectos. Para poner dos ejemplos podría ser una persona que ha nacido o que ha vivido.

[EN] From Videoblocaires catalans intend to make a collection of the videobloggers that have some type of relation with the Catalan countries. The relation is from the persons with the land, it does not have because to be the language of their projects. To put two examples it could be a person that it has been born or that he has lived there.

Grup al facebook

S'ha fet al Facebook el grup perquè la gent es pugui anar apuntant: Vlocaires del paisos catalans / Videobloggers of catalan countries

Vlocaires dels països catalans

[en falten molts, deixa un comentari]

Polítics i grups polítics

[en deuen faltar, si en saps algun deixa un comentari]

Mitjans de comunicació

[en deuen faltar, i sobretot de fora de Catalunya, si en saps algun deixa un comentari]

Vlocaires

Els vlocaires, vlogaires o vloguers són els qui elaboren vlocs. En general, els vlocaires, també anomenats en anglès videobloggers, formen veritables comunitats en línia amb aquells amb qui comparteixen interessos. Aquestes comunitats poden tenir diverses formes. Existeixen grups de treball col·laboratiu que utilitzen un vloc com a eina per a comentar, opinar i escriure notícies relatives a la seva tasca.
Definició extreta de la wiquipedia, traduïda i adaptada

Videobloc o vloc

Un videobloc o vloc és una galeria de clips de vídeos, ordenada cronològicament, publicats per un o més autors. L'autor pot autoritzar altres usuaris a afegir comentaris o altres vídeos dins de la mateixa galeria.

De moment, el video requereix gran quantitat de recursos i d'ample de banda tant als servidors, com en els usuaris, i en general sol ho trobarem comprimit, o amb durades molt curtes.

Els vlocs o videoblocs són l'evolució lògica dels blogs, pel qual tradicionalment han utilitzat els seus mateixos sistemes i canals de distribució. En els seus inicis es codificaven vídeos de petita mida (340 x 280 píxels) que són penjats d'una pàgina web, però gràcies a la banda ampla i els nous codecs com el H.264/MPEG-4_AVC actualment es poden veure videoblocs en HD o mides molt semblants, l'estàndard actual són 640 x 480 molt utilitzat per al iPod i AppleTV, encara que molts videoblocs actualment estan utilitzant el format 16:9 o pantalla panoràmica, més propi de la televisió digital.

Per a la visualització dels vídeos en la web, el reproductor i el codec de vídeo del llenguatge Flaix d'Adobe s'ha establert com al més usat per a la visualització immediata des de la web i els formats MP4 o MOV per a la seva descàrrega directa o mitjançant l'ús de subscripcions via fitxers RSS.

Els videoblocs actualment es produeixen amb una qualitat molt elevada degut principalment a la baixada dels preus de la tecnologia necessària, tant maquinari com a programari, i els continguts cada vegada són de major qualitat, tant en la part tècnica (edició) com en la part no tècnica (contingut pròpiament dit).

Informació addicional

The BOB's el concurs de blogs internacional més conegut, en el 2007 va incorporar la categoria Videoblogs on un Videoblogs de Catalunya van ser seleccionat entre els 10 nominats internacionalment: JoanPlanas.com
Definició extreta de la wiquipedia, traduïda i adaptada.